Bireyler : Muhammed – Family Tree of Prophets

Family Tree of Prophets

Bireyler

A | B | C | Ç | D | E | F | G | Ğ | H | I | İ | J | K | L | M | N | O | Ö | P | R | S | Ş | T | U | Ü | V | Y | Z | ' | Q | W | | Hiçbiri

Verilen Adı Soyadı Sosa Doğum Yer Vefat Yaş Yer Son değişiklik
Abdullah Muhammed
0
Abdullah Muhammed
05 Nisan 2014 (5 Cemaziyelahir 1435) - 23:58:46
Abdullah Muhammed
15 Nisan 2014 (5 Cemaziyelahir 1435) - 11:17:55
Abdullah Muhammed
05 Nisan 2014 (5 Cemaziyelahir 1435) - 23:50:15
Abdullah Muhammed
06 Nisan 2014 (6 Cemaziyelahir 1435) - 00:38:40
Abdullah Eb-ül Mekarim Muhammed
768 (151)55 Nisan 2014 (5 Cemaziyelahir 1435) - 23:55:10
Abdullah El-Mahd Muhammed
687 (67)6762 (145)755 Nisan 2014 (5 Cemaziyelahir 1435) - 23:55:46
Abdurrahman Muhammed
05 Nisan 2014 (5 Cemaziyelahir 1435) - 23:56:43
Ahmed Muhammed
05 Nisan 2014 (5 Cemaziyelahir 1435) - 23:58:07
Ahmed Muhammed
Eşraf-ı Ahmediyyün
06 Nisan 2014 (6 Cemaziyelahir 1435) - 00:36:07
Aişe Muhammed
623Makkah, Makkah, Saudi Arabia1
Akil Muhammed
05 Nisan 2014 (5 Cemaziyelahir 1435) - 23:58:58
Ali Muhammed
06 Nisan 2014 (6 Cemaziyelahir 1435) - 00:50:38
Ali al-Asghar ibn Husayn Muhammed
10 Nisan 681 (13 Recep 61)010 Ekim 681 (19 Muharrem 62)015 Nisan 2014 (15 Cemaziyelahir 1435) - 05:55:24
Ali bin Muhammed el-Hadi Muhammed
05 Nisan 2014 (5 Cemaziyelahir 1435) - 23:52:12
Hz. Ali ibn Husayn Muhammed ra.
Zeynelabidin Ali es-Seccad
657 (37)3713 (94)5615 Temmuz 2015 (29 Ramazan 1436) - 09:04:31
Bişr Muhammed
05 Nisan 2014 (5 Cemaziyelahir 1435) - 23:56:59
Cafer Muhammed
Eşraf-ı Salıkıyyün
06 Nisan 2014 (6 Cemaziyelahir 1435) - 00:09:44
Davud Muhammed
Eşraf-ı Şahbaniyyun
06 Nisan 2014 (6 Cemaziyelahir 1435) - 00:09:28
Ebu Abdullah Muhammed Muhammed
En-Nefs'üz Zekiyye
06 Nisan 2014 (6 Cemaziyelahir 1435) - 00:13:57
Ebu Cafer Muhammed Muhammed
06 Nisan 2014 (6 Cemaziyelahir 1435) - 00:51:25
Ebu Hamza Musa El-Cun Muhammed
747 (129)36 Nisan 2014 (6 Cemaziyelahir 1435) - 00:08:56
Ebu Muhammed Davud Muhammed
45 Nisan 2014 (5 Cemaziyelahir 1435) - 23:54:30
Ebu Muhammed Hasan Muhammed
15 Nisan 2014 (5 Cemaziyelahir 1435) - 23:54:12
Ebu Salih Musa Cengidost Muhammed
15 Nisan 2014 (5 Cemaziyelahir 1435) - 11:18:58
Ebubekir Muhammed
05 Nisan 2014 (5 Cemaziyelahir 1435) - 23:57:49
Ebul-Hasan İbrahim Muhammed
06 Nisan 2014 (6 Cemaziyelahir 1435) - 00:24:15
Ebul-Hasan Musa es-Sani Muhammed
870 (256)166 Nisan 2014 (6 Cemaziyelahir 1435) - 00:31:12
Ebul-Kasım Muhammed Muhammed
06 Nisan 2014 (6 Cemaziyelahir 1435) - 00:52:12
Fatıma Muhammed
610Makkah, Makkah, Saudi Arabia5633 (12)23Al Madinah al Munawwarah, Al Madinah, Saudi Arabia15 Mart 2014 (14 Cemaziyelevvel 1435) - 12:50:59
Fatimah bint Husayn Muhammed
015 Temmuz 2015 (29 Ramazan 1436) - 08:46:24
Hamza Muhammed
06 Nisan 2014 (6 Cemaziyelahir 1435) - 00:38:16
Hasan Muhammed
Hasan bin Ali
624 (3)Al Madinah al Munawwarah, Al Madinah, Saudi Arabia13680 (60)567 Nisan 2014 (7 Cemaziyelahir 1435) - 04:49:46
Hasan Muhammed
06 Nisan 2014 (6 Cemaziyelahir 1435) - 00:51:43
Hasan Muhammed
06 Nisan 2014 (6 Cemaziyelahir 1435) - 00:54:38
Hasan El-Esrem Muhammed
05 Nisan 2014 (5 Cemaziyelahir 1435) - 23:57:12
Hasan El-Müselles Muhammed
764 (147)05 Nisan 2014 (5 Cemaziyelahir 1435) - 23:46:16
Hasan El-Müsenna Muhammed
661 (41)5715 (96)545 Nisan 2014 (5 Cemaziyelahir 1435) - 23:46:47
Hüseyin Muhammed
06 Nisan 2014 (6 Cemaziyelahir 1435) - 00:51:01
Hüseyin bin Ali Muhammed
626 (5)7680 (60)5416 Nisan 2014 (16 Cemaziyelahir 1435) - 03:42:20
Ibrahim Muhammed
865 (251)06 Nisan 2014 (6 Cemaziyelahir 1435) - 00:28:38
İbrahim Muhammed
06 Nisan 2014 (6 Cemaziyelahir 1435) - 00:40:39
İbrahim El-Gamr Muhammed
762 (145)015 Temmuz 2015 (29 Ramazan 1436) - 08:22:20
İdris Muhammed
015 Temmuz 2015 (29 Ramazan 1436) - 08:25:37
İdris Muhammed
06 Nisan 2014 (6 Cemaziyelahir 1435) - 00:37:50
İmam Ali Rıza Muhammed
765 (148)1819 (204)545 Nisan 2014 (5 Cemaziyelahir 1435) - 23:51:33
Hz. İmam Caferü's-Sadık Muhammed ra.
699 (80)4765 (148)664 Eylül 2014 (10 Zilkade 1435) - 05:33:02
İmam Cemalüddün Muhammed Muhammed
15 Nisan 2014 (5 Cemaziyelahir 1435) - 23:53:03
İmam Ebu Alaaddin Muhammed el-Cevad Muhammed
811 (195)25 Nisan 2014 (5 Cemaziyelahir 1435) - 23:51:46
İmam Ebul-Ata Abdullah Muhammed
15 Nisan 2014 (5 Cemaziyelahir 1435) - 23:52:39
İmam Kemaleddin İsa Muhammed
15 Nisan 2014 (5 Cemaziyelahir 1435) - 23:52:25
İmam Mahmud Tahir Muhammed
15 Nisan 2014 (5 Cemaziyelahir 1435) - 23:52:51
Hz. İmam Muhammed Bakır Muhammed ra.
677 (57)4732 (114)555 Nisan 2014 (5 Cemaziyelahir 1435) - 23:49:21
İmam Musa Kazım Muhammed
745 (127)1799 (183)545 Nisan 2014 (5 Cemaziyelahir 1435) - 23:51:16
İsa Muhammed
06 Nisan 2014 (6 Cemaziyelahir 1435) - 00:41:32
İshak Muhammed
06 Nisan 2014 (6 Cemaziyelahir 1435) - 00:39:40
İsmail Muhammed
05 Nisan 2014 (5 Cemaziyelahir 1435) - 23:58:33
Kasım Muhammed
598Makkah, Saudi Arabia0600215 Mart 2014 (14 Cemaziyelevvel 1435) - 12:27:32
Kasım Muhammed
05 Nisan 2014 (5 Cemaziyelahir 1435) - 23:59:10
Mahmud Muhammed
06 Nisan 2014 (6 Cemaziyelahir 1435) - 00:54:19
Muhammed Muhammed
15 Nisan 2014 (5 Cemaziyelahir 1435) - 11:16:40
Küçük Muhammed Muhammed
06 Nisan 2014 (6 Cemaziyelahir 1435) - 00:49:56
Muhammed Derec Muhammed
06 Nisan 2014 (6 Cemaziyelahir 1435) - 00:27:53
Muhammed el-Asfar Muhammed
06 Nisan 2014 (6 Cemaziyelahir 1435) - 00:55:16
Muhammed Rumi Muhammed
35 Nisan 2014 (5 Cemaziyelahir 1435) - 11:13:27
Muhassin Muhammed
0
Muhyiddin Abdülkadir Geylani Muhammed
1077 (469)Gilan, Iran141166 (561)89Baghdat, Iraq6 Nisan 2014 (6 Cemaziyelahir 1435) - 01:09:27
Musa Muhammed
06 Nisan 2014 (6 Cemaziyelahir 1435) - 00:52:52
Ömer Muhammed
05 Nisan 2014 (5 Cemaziyelahir 1435) - 23:58:22
Rukiyye Muhammed
604Makkah, Makkah, Saudi Arabia2628 (7)24Al Madinah, Saudi Arabia15 Mart 2014 (14 Cemaziyelevvel 1435) - 12:43:16
Sakina bint Hussain Muhammed
676 (56)0681 (61)515 Nisan 2014 (15 Cemaziyelahir 1435) - 05:59:37
Salih Muhammed
06 Nisan 2014 (6 Cemaziyelahir 1435) - 00:32:05
Süleyman Muhammed
06 Nisan 2014 (6 Cemaziyelahir 1435) - 00:17:45
Süleyman Muhammed
06 Nisan 2014 (6 Cemaziyelahir 1435) - 00:33:00
Süleyman Muhammed
06 Nisan 2014 (6 Cemaziyelahir 1435) - 00:39:07
Şeyh Abdulgafur Muhammed
06 Nisan 2014 (6 Cemaziyelahir 1435) - 03:18:10
Şeyh Abdulgani Muhammed
06 Nisan 2014 (6 Cemaziyelahir 1435) - 03:19:38
Şeyh Abdullah Muhammed
1114 (508)01193 (589)796 Nisan 2014 (6 Cemaziyelahir 1435) - 01:10:56
Şeyh Abdullah Muhammed
1196 (592)06 Nisan 2014 (6 Cemaziyelahir 1435) - 02:00:46
Şeyh Abdülcebbar Muhammed
06 Nisan 2014 (6 Cemaziyelahir 1435) - 03:23:32
Şeyh Abdülvehhab Muhammed
1133 (527)01196 (592)636 Nisan 2014 (6 Cemaziyelahir 1435) - 01:10:38
Şeyh Abdürrezza Muhammed
1206 (602)06 Nisan 2014 (6 Cemaziyelahir 1435) - 01:59:52
Şeyh İbrahim Muhammed
1196 (592)06 Nisan 2014 (6 Cemaziyelahir 1435) - 03:17:27
Şeyh İsa Muhammed
1177 (572)01254 (652)776 Nisan 2014 (6 Cemaziyelahir 1435) - 01:16:59
Şeyh Muhammed Muhammed
1177 (572)06 Nisan 2014 (6 Cemaziyelahir 1435) - 03:24:20
Şeyh Musa Muhammed
1144 (538)01221 (618)776 Nisan 2014 (6 Cemaziyelahir 1435) - 03:21:00
Şeyh Salih Muhammed
06 Nisan 2014 (6 Cemaziyelahir 1435) - 03:21:56
Şeyh Yahya Muhammed
1203 (599)06 Nisan 2014 (6 Cemaziyelahir 1435) - 03:18:51
Talha Muhammed
05 Nisan 2014 (5 Cemaziyelahir 1435) - 23:57:35
Ümmü Gülsüm Muhammed
608Makkah, Saudi Arabia0631 (10)2319 Nisan 2014 (19 Cemaziyelahir 1435) - 23:52:39
Ümmü Gülsüm Muhammed
6 Temmuz 630 (17 Rebiülevvel 9)225 Temmuz 2014 (28 Ramazan 1435) - 07:38:14
Ümmü Seleme Muhammed
05 Nisan 2014 (5 Cemaziyelahir 1435) - 23:49:50
Yahya Muhammed
15 Nisan 2014 (5 Cemaziyelahir 1435) - 11:16:00
Yahya Muhammed
Sahib'üd-Deylem
0Baghdat, Iraq6 Nisan 2014 (6 Cemaziyelahir 1435) - 00:22:30
Yahya Muhammed
06 Nisan 2014 (6 Cemaziyelahir 1435) - 00:50:15
Yahya Muhammed
06 Nisan 2014 (6 Cemaziyelahir 1435) - 00:55:33
Yahya es-Süveyki Muhammed
06 Nisan 2014 (6 Cemaziyelahir 1435) - 00:34:17
Yusuf Muhammed
06 Nisan 2014 (6 Cemaziyelahir 1435) - 00:37:26
Zeyd bin Ali Muhammed
05 Nisan 2014 (5 Cemaziyelahir 1435) - 23:49:07
Zeyneb Muhammed
2
Zeyneb Muhammed
05 Nisan 2014 (5 Cemaziyelahir 1435) - 23:50:02
Zeynep Muhammed
6002630 (9)3015 Mart 2014 (14 Cemaziyelevvel 1435) - 12:30:13