Hafsa Kureyş 604–667 – Family Tree of Prophets

Family Tree of Prophets

Hafsa KureyşYaş: 63 years604667

Adı
Hafsa Kureyş
Verilen Adı
Hafsa
Soyadı
Kureyş
Olarak da bilinir
Hafsa bint Ömer
Alıntı Detayı: 55
Paylaşılan not: Hafsa Bint Umar Ibn Khatab Of Clan Adee Kureyş
Doğum 604 23

Erkek kardeşin doğumuAbdullah ibn Umar Kureyş
614 (Yaş 10 years)

Kaynak: Wikipedia
Yayınlayan: Location: http://en.wikipedia.org;
Evlilikابو القاسم محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم Abū al-Qāsim Haşim (SAV)Aileyi görüntüle
4th Wife
625 (4) (Yaş 21 years)

Alıntı Detayı: 55
Üvey-erkek-kardeşin doğumuAsim ibn Umar Kureyş
628 (7) (Yaş 24 years)

Kaynak: Wikipedia
Yayınlayan: Location: http://en.wikipedia.org;
Kocanın ölümüابو القاسم محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم Abū al-Qāsim Haşim (SAV)
8 Haziran 632 (11 Rebiülevvel 11) (Yaş 28 years)

Alıntı Detayı: Muhammad
Kocasının defniابو القاسم محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم Abū al-Qāsim Haşim (SAV)
632 (11) (Yaş 28 years)
Babanın ölümüHz. Ömer Kureyş
644 (23) (Yaş 40 years)

Kaynak: Wikipedia
Yayınlayan: Location: http://en.wikipedia.org;
Notlar

Paylaşılan not: A widow.
Vefat 667 (47) (Yaş 63 years)

Ebeveynlerle Aile - Aileyi görüntüle
baba
anne
Evlilik:
kendisi
11 years
küçük erkek kardeş
erkek kardeş
erkek kardeş
Umm Kulthum bint Jarwila Khuzima ile babanın ailesi - Aileyi görüntüle
baba
üvey anne
Evlilik:
Boşanma:
Quraybah bint Abi Umayyah al-Makhzumi ile babanın ailesi - Aileyi görüntüle
baba
üvey anne
Evlilik:
Boşanma:
Umm Hakim bint al-Harith ibn Hisham ile babanın ailesi - Aileyi görüntüle
baba
üvey anne
Evlilik:
üvey kardeş
Jamilah bint Asim ibn Thabit ibn Abi al-Aqlah ile babanın ailesi - Aileyi görüntüle
baba
üvey anne
Evlilik:
üvey kardeş
Atikah bint Zayd ibn Amr ibn Nufayl ile babanın ailesi - Aileyi görüntüle
baba
üvey anne
Evlilik:
Ümmü Gülsüm Muhammed ile babanın ailesi - Aileyi görüntüle
baba
üvey anne
üvey kardeş
üvey kardeş
Luhyah Umm Walad ile babanın ailesi - Aileyi görüntüle
baba
üvey anne
Evlilik:
Fukayhah ile babanın ailesi - Aileyi görüntüle
baba
üvey anne
Evlilik:
üvey kardeş
ابو القاسم محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم Abū al-Qāsim Haşim (SAV) ile aile - Aileyi görüntüle
koca
kendisi
Evlilik: 625 (4)
Muḥammad ibn ʿAbd Allāh ibn ʿAbd al-Muṭṭalib ibn Hāshim + Hz. Hatice bin Huveylid Al Kubra Kureyş A.S. - Aileyi görüntüle
koca
koca’sının hanım
Evlilik: 596
üvey oğul
üvey çocuk
9 years
üvey çocuk
3 years
üvey çocuk
-5 years
üvey çocuk
-5 years
üvey oğul
-22 years
üvey oğul
Muḥammad ibn ʿAbd Allāh ibn ʿAbd al-Muṭṭalib ibn Hāshim + Sevde Kureyş - Aileyi görüntüle
koca
koca’sının hanım
Evlilik: 620
Muḥammad ibn ʿAbd Allāh ibn ʿAbd al-Muṭṭalib ibn Hāshim + Zeyneb binti Huzeyme Kureyş - Aileyi görüntüle
koca
koca’sının hanım
Evlilik: 626 (5)
Muḥammad ibn ʿAbd Allāh ibn ʿAbd al-Muṭṭalib ibn Hāshim + Hz. Aişe Kureyş - Aileyi görüntüle
koca
koca’sının hanım
Evlilik: 620
Muḥammad ibn ʿAbd Allāh ibn ʿAbd al-Muṭṭalib ibn Hāshim + Ümmü Seleme Kureyş - Aileyi görüntüle
koca
koca’sının hanım
Evlilik: 643 (22)
Muḥammad ibn ʿAbd Allāh ibn ʿAbd al-Muṭṭalib ibn Hāshim + Zeyneb bint-i Cahş Kureyş - Aileyi görüntüle
koca
koca’sının hanım
Evlilik: 627 (6)
Muḥammad ibn ʿAbd Allāh ibn ʿAbd al-Muṭṭalib ibn Hāshim + Cüveyriye bint-i Haris Khazia - Aileyi görüntüle
koca
koca’sının hanım
Evlilik: 627 (6)
Muḥammad ibn ʿAbd Allāh ibn ʿAbd al-Muṭṭalib ibn Hāshim + Ümmü Habibe - Aileyi görüntüle
koca
koca’sının hanım
Evlilik: 628 (7)
Muḥammad ibn ʿAbd Allāh ibn ʿAbd al-Muṭṭalib ibn Hāshim + Safia Bint Haye Bin Akhtab Of Banu Nazir - Aileyi görüntüle
koca
koca’sının hanım
Evlilik: 628 (7)
Muḥammad ibn ʿAbd Allāh ibn ʿAbd al-Muṭṭalib ibn Hāshim + Meymune binti Haris Kureyş - Aileyi görüntüle
koca
koca’sının hanım
Evlilik: 629 (8)
Muḥammad ibn ʿAbd Allāh ibn ʿAbd al-Muṭṭalib ibn Hāshim + Mariyye el-Kıptiyye - Aileyi görüntüle
koca
koca’sının hanım
üvey oğul
Muḥammad ibn ʿAbd Allāh ibn ʿAbd al-Muṭṭalib ibn Hāshim + Reyhane - Aileyi görüntüle
koca
koca’sının hanım

EvlilikGEDCOM File : 2746994.ged
Alıntı Detayı: 55
AdıGEDCOM File : emsuggs.ged
AdıGEDCOM File : 2746994.ged
Alıntı Detayı: 55
Notes

A widow.

Adı

Hafsa Bint Umar Ibn Khatab Of Clan Adee Kureyş